Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

T.J. Sokol Krásná Hora nad Vltavou

Multifunkční hřiště

Přijímáme dobrovolné příspěvky na T.J.Sokol Krásná Hora nad Vltavou

ZÁKLADNÍ ROZPIS PROVOZNÍCH HODIN

 

 

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

Pondělí

Pondělí

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Úterý

Úterý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Středa

Středa

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek

Čtvrtek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nohejbal

Hubička Vít

nohedbal

Hubička Vít

Pátek

Pátek

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tenis

Mašková

 

tenis

Macke Josef

Macke Josef

 

Sobota

Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neděle

Neděle

 

 

 

 

 

 

tenis

Batovec Milan

Batovec Milan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodiny je možné objednat po domluvě natrvalo.

Pronájem kurtu - 100kč/hod/kurt

Provozní řád sportoviště T.J.Sokol Krásná Hora nad Vltavou

1. Vstup na tenisový kurt

(a) Používání tenisového kurtu je dovolenou pouze v provozní době 08-21 hod.

 

Klíče od tenisového kurtu jsou připraveny k vyzvednutí po domluvě na čísle: 

Josef Macke  724751588

Lenka Žáková 733784951

                                               

Permanentky a průkazy T.J.Sokol předkládejte bez vyzvání.

 

(b) Zapsaný uživatel odpovídá za stav kurtu do vrácení klíčů nebo předání následujícímu uživateli.

(c) Herní doba na tenisovém kurtu je stanovena na 60 minut.

(d) Klíče je možno vyzvednout po domluvě před nájmem a je nutné je vrátit neprodleně po uskončení nájmu. V případě nevrácení klíčů včas bude započtena další hodina nájmu.

 

2. Práva a povinnosti návštěvníků

(a) Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového hřiště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

(b) Vstup na kurt je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.

(c) Vstupovat na kurt je dovoleno pouze ve sportovní obuvi nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí. Nedoporučuje se hladká podrážka!

(d) T.J.Sokol neodpovídá za škody na odložených věcech osob v prostorách tenisového kurtu.

(e) Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení hřiště. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.

(f) Přání a stížnosti týkající se provozu areálu mohou návštěvníci uplatnit u správce.

(g) Vstup na kurt je dovolen pouze osobám starším 15ti let, ostatní pouze v jejich doprovodu.

 

3. Zakázané činnosti na hřišti

(a) Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

(b) Přísný zákaz kouření.

(c) Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.

(d) Vodit na hřiště psy nebo jiná zvířata.

(e) Vjíždět na hřiště na kole a opírat ho o oplocení sportoviště.

 

 

 

Děkujeme všem zúčastněným osobám a firmám, bez jejichž pomoci by tento projekt nevznikl!

MAS Sedlčansko ( http://www.massedlcansko.eu/ ), obec Krásná Hora nad Vltavou ( http://www.obeckh.cz/ ),

ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. ( http://www.zdkh.cz/ ), stavebniny Lacina ( http://www.stavebniny-lacina.cz/ ),

stavebniny Čihák ( http://www.stavebninycihak.cz/ ), stavební firma Diviš ( http://www.firmy-lide.cz/frantisek-divis-293553.html ),

OkStyl-Miloš Šindelka ( http://okstyl.cz/ ), pletivo Lundák ( http://www.pletivolundak.cz/ ),

Kamenolomy ČR s.r.o. ( http://www.mineral-cesko.com/cz/ ), Krásnohorská elektro s.r.o. ( http://www.krasnohorska.cz/ ),

pneu Pech ( http://www.pneupech.cz/ ), Eko-soft s.r.o. ( http://www.eko-soft.cz/ ),

potraviny Šach , p. Slezák,

J.I.H. sportovní stavby ( http://www.jih-sportovnistavby.cz/ )

 

Prosíme každého, kdo má fotografie týkající se původní plochy nebo výstavby hřiště, aby je nabídl ke zpracování na kontaktní e-mail. Tím souhlasí se zveřejněním v této sekci. Tato sekce bude průběžně aktualizována.

 

TOPlist