Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

T.J. Sokol Krásná Hora nad Vltavou

Mladší žactvo

Vedoucí oddílu: Olga Hadáčková (o.hadackova@seznam.cz)

Cvičební hodina: čtvrtek, 15.30 - 16.30 - školní tělocvična (vchod ze školního hřiště)

2015/2016

 

I v tomto roce jsme spojení se staršími, ale vyhovuje nám to. Hrajeme si, sportujeme a je nám spolu dobře. Máme rádi i papírové cihličky, ze kterých stavíme různé stavby. A jak nám to jde můžete posoudit sami:

2014/2015

V minulém cvičebním roce jsme cvičili dohromady se starším žactvem. Vzhledem k tomu, že jde o hodiny všestrannosti, sportovali jsme opravdu všestranně. Využívali jsme psychomotorické pomůcky, stavěly opičí dráhy, trénovaly základní gymnastické, atletické i míčové dovednosti. Přivítali jsme Mikuláše s pomocníky a vystoupili na župní akademii ve Voticích.

2011/2012

Tento cvičební rok patřil nácviku sletové skladby pro rodiče a děti a mladší žactvo Ať žijí duchové. Její video můžete shlédnout na YOU TUBE. Jeden celek tvoří 1 rodič, 1 malé dítko a 2 mladší školáci či šikovní předškoláci. Cvičebním náčiním jsou kbelíky. Uvidíte nás na župním sletu ve Voticích 16. června a samozřejmě také na hlavním XV. všesokolském sletu na začátku července 2012 v Praze. Ochutnávka ale proběhla už v programu dne matek 12. května v sálu v Krásné Hoře, 24. června v Počepicích, na sletu v Českých Budějovicích 9.6. V Praze jsme vystupovali ve II. hlavním programu, tedy 6.7. od 14.00. Přišlo nás podpořit velké množství domácích fanoušků, ze což jim děkujeme. Věříme, že si slet užili stejně, jako my.

TOPlist